left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Tekst
Ruth Astrid Sæter
Foto
Sune Eriksen

Gamle verksteder bygges om – og nye verksteder blir etablert. Slik ruster Bane NOR Eiendom seg for utviklingen i jernbanemarkedet.

Når du har 60 000 kvadratmeter til rådighet, er det viktig med struktur og system. Og det er akkurat det som preger Bane NOR Eiendoms største jernbaneverksted på Grorud. Her er det plass til alt fra den minste skrue, via romslige akselkasser, til den største boggi. Meter på meter med hyller rommer det meste av det man trenger for å holde den norske togparken ved like.

På bakkeplan kjører truckene i skytteltrafikk mellom de ulike arbeidsområdene, og oppunder taket siger kranene jevnt frem og tilbake med lasten sin. På flere av skinnegangene jobbes det på ulike lok, som det 85 tonn tunge EL18, eller Flytogets type 71. Over det hele råder underlig nok stillheten i den enorme verkstedhallen. Alt som høres, er en radio i det fjerne.

– Ja, det er ikke så bråkete her egentlig, sier Gaute Lorentzen, plassjef på Grorud. Verkstedet han styrer er først og fremst et komponentverksted, det vil si at de som jobber her vedlikeholder enkeltdeler på togsettene. Det er sjelden at hele toget kommer inn hit. Bortsett fra Flytoget, da, som nylig har fått tilgang til Grorud fordi man har bygget lengre spor inne i verkstedhallen.


Tilpasser det eksisterende

– De fleste verkstedene våre har 90 meter lange spor, noe som har vært tilstrekkelig for de gamle togene. Men de nye togene er 110 meter lange – og da trenger vi lengre spor på verkstedene, forklarer Lorentzen.

Nettopp en slik utvidelse av sporet er et eksempel på hvordan Bane NOR Eiendom tilpasser seg fremtidens verkstedmarked. Samtidig med sporforlengelsen, investerte de i 20 nye løftebukker som hver kan løfte 22 tonn. I praksis betyr det at alle fremtidige togsett kan løftes med disse.

– Vi satser på å få ERTMS hit. Det er et nytt signalsystem som er felles for alle europeiske land og som skal innføres på stort sett alle tog i Norge. Vi har kapasitet og plass til å gjøre et slikt løft – og vi kan huse både administrasjonen, testlab og trenings- og utdanningsdelen her. Min visjon er å samlokalisere mest mulig her, og med det skape et kompetanse- og kraftsentrum for jernbanen på Grorud. Tenk om vi kunne få samlet all utdanningsaktivitet i Jernbane-Norge på ett sted, sier Lorentzen entusiastisk.

Store kraner i taket sørger for effektiv flyt og forflytning av tunge deler på verkstedet.

Teknisk sjef Ken Skjeggerud (t.v.) og plassjef Gaute Lorentzen er klare for å ta verkstedene inn i fremtiden, med mer effektiv arealbruk og digitalisering som noen verktøy.

Mer fleksibelt

– Det å kunne få ERTMS til Grorud og med det samle norsk jernbanekompetanse med undervisning og kursing på ett sted, er noe vi helt klart ønsker å få til. Da må vi gjøre fasilitetene på Grorud så fleksible at alle togtyper kan trekkes inn der, sier Jan-Tore Iversen, direktør Verksted i Bane NOR Eiendom. Han har ansvaret for å sørge for større grad av fleksibilitet innenfor et system som er stort og tungt – ingen enkel utfordring, men heller ikke umulig.

«Godt vedlikeholdte tog bidrar til en trygg og forutsigbar togdrift.»

Portrett av Jan-Tore Iversen
Jan-Tore Iversen, direktør Verksted

– Det har vært en formidabel utvikling på togsettene de siste årene. De er blitt mer driftssikre og vedlikeholdsbehovet endrer seg. Operatørene trenger dermed mer arealeffektive løsninger i fremtiden. I tillegg vil det mest sannsynlig være flere selskaper som kjører tog i Norge. Vi kan derfor ikke belage oss på 40-årskontrakter med enkeltoperatører lenger, men må rigge oss for kortere oppholdstid i verkstedene. Samtidig vil det være flere aktører som gjør vedlikehold på samme anlegg. Det betyr at vi retter oss inn mot sportimeleie der man betaler for det arealet man faktisk bruker, forklarer Iversen.

Per i dag har Bane NOR Eiendom 14 togverksteder over hele landet, på til sammen 211 000 kvadratmeter bygningsmasse. Tanken er at alle som kjører tog på norske skinner, skal kunne reparere og vedlikeholde sine togsett på et av Bane NOR Eiendoms verksteder, også i fremtiden.

«Vi skal bygge effektive og funksjonelle verksteder som gir kundene det de trenger.»

Portrett av Trond Rusten
Trond Rusten, prosjektdirektør

Bygger nytt

– En effekt av at vi tilpasser verkstedene, er at vi kan frigi arealer vi ikke lenger har bruk for. Arealene kan i stedet brukes til by- og knutepunktutvikling. I Stavanger, for eksempel, er målet å flytte all aktivitet fra Paradis til Kvaleberg, der vi bygger et nytt verksted nå. Godt vedlikeholdte tog bidrar til en trygg og forutsigbar togdrift, som er en forutsetning for å få flere til å ta toget, påpeker Iversen.

Prosjektdirektør Trond Rusten har ansvaret for å bygge det nye verkstedet på Kvaleberg i Stavanger. De viktige grunnarbeidene er i gang, og målet er å ha verkstedet klart til oppstart når trafikkpakke 1 starter opp 1. juni 2019.

– Når vi bygger nytt i stedet for å lappe på det gamle, så handler det om at det lønner seg på sikt. Nye bygg er rimeligere å drifte, de krever mindre energi og er mer miljøvennlige. Dessuten kan vi på et nytt verksted legge forholdene til rette for moderne togsett fra starten av. Det kan ha en annen effekt også, nemlig at vi blir mer attraktive som arbeidssted for unge mekanikere når vi tilbyr fasiliteter som er mer up to date, sier Trond Rusten.

Har du også lest disse?

Bygger fremtiden

Det er ikke et hvilket som helst oppdrag Bane NOR Eiendom, en av Norges største eiendomsaktører, har fått. Vi snakker tre oppdrag på én gang, faktisk.

Les mer

Knutepunkt for alle

Bærekraft og business kan gå hånd i hånd – iallfall når man utvikler knutepunkt.

Les mer

Et felles ansvar

Når man rår over store eiendommer, setter man også store spor. Derfor får det effekt når Bane NOR Eiendom tar miljøansvar.

Les mer

Fasetter av et jernbaneliv

Fra det minste relé til Norges største knutepunkt. Variasjonen er stor blant de 2850 byggene og stasjonene som Bane NOR Eiendom drifter og forvalter. Felles for alle byggene er at de forvaltes profesjonelt.

Les mer

Effektiv hightech

Ingen hype, bare nytte. Det er tanken når Bane NOR Eiendom tester ut ny teknologi, og eventuelt tar den i bruk.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar 2017 til mars 2018.

Les mer