left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow

Norges ledende knutepunktutvikler
– og mer til

Bygger fremtiden

Det er ikke et hvilket som helst oppdrag Bane NOR Eiendom, en av Norges største eiendoms­aktører, har fått. Vi snakker tre oppdrag på én gang, faktisk.

Les mer

Knutepunkt for alle

Bærekraft og business kan gå hånd i hånd – iallfall når man utvikler knutepunkt.

Les mer

«Hvis vi blir bare én prosent bedre hver dag, blir vi veldig gode til slutt.»

Fasetter av et jernbaneliv

Fra det minste relé til Norges største knutepunkt. Bredden er stor i de 2850 byggene og stasjonene som Bane NOR Eiendom drifter og forvalter. Felles for alle er profesjonalitet i hvert ledd.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar 2017 til mars 2018.

Les mer

Tilpasser seg morgendagen

Gamle verksteder bygges om – og nye verksteder blir etablert. Slik ruster Bane NOR Eiendom seg for utviklingen i jernbanemarkedet.

Les mer

Effektiv hightech

Ingen hype, bare nytte. Det er tanken når Bane NOR Eiendom tester ut ny teknologi – og eventuelt tar den i bruk.

Les mer