left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Tekst
Ruth Astrid Sæter
Foto
Sune Eriksen

Ingen hype, bare nytte. Det er tanken når Bane NOR Eiendom tester ut ny teknologi, og eventuelt tar den i bruk.

– Det er mye hype der ute når det gjelder ny teknologi. Men for oss handler det om å teste ut og kun ta i bruk det som faktisk er nyttig for oss. Og da tenker jeg ikke bare på nytte og penger inn til Bane NOR Eiendom, men på brukerne våre – leietakere, reisende og boligkjøpere.

Henning Bodin er direktør for Digital forretningsutvikling og har klare tanker om hvorfor Bane NOR Eiendom bør ta i bruk ny teknologi: – For å unngå at vi blir store og late, må vi effektivisere måten vi jobber og skaper verdier på. Det skjer gjennom digitalisering, sier han og konkretiserer:


Hjelpsomme sensorer

– Ta vedlikehold, for eksempel. I dag gjør vi det gjennom tilsyn, at vi drar fysisk ut og sjekker ulike installasjoner og bygg i tidsintervaller, på enten daglig, ukentlig, månedlig eller halvårlig basis. Ville det ikke vært bedre å gjøre vedlikehold når det faktisk trengs, eller helst litt før – altså proaktivt vedlikehold? For å få til det, tester vi nå ut ulike sensorer som skal gi oss beskjed når noe må gjøres. På Eidsvoll for eksempel, har vi satt opp sensorer i pakkhuset der vi blant annet sjekker om lysene slås av når folk forlater bygget. Der oppdaget vi at lyset sto på i helga, og fikk rettet opp i det.

I personalhuset på Lillestrøm satte vi sensorer på ventilasjonsanlegget, og det viste seg at anlegget var feilkonfigurert. Ventilasjonen gikk for fullt i helgene, selv om det ikke var noen i bygget. Takket være sensorene oppdaget vi altså feilene raskt, kunne rette opp i dem og dermed spare energikostnader. I Trondheim planlegger vi nå å bruke sensorer til å følge med på væskenivå i diverse spilltanker, slik at vi kan tømme dem i tide.

Fordelen med å teste ut nye løsninger i mindre skala, er at vi raskt ser hva som fungerer og ikke, og dermed sparer vi oss for fremtidige kostnader, påpeker direktøren.

«Gjennom Lydia får vi en oversikt over hvordan og hvor ofte vi gjør vedlikehold, og kan tilpasse planene etter reelt behov.»

Portrett av Ken Skjeggerud
Ken Skjeggerud, teknisk sjef Verksted

Digitalt vedlikeholdssystem som Lydia bidrar til bedre arbeidsflyt og effektivitet på verkstedene.

Klargjørende hologram

En løsning som Bane NOR Eiendom har testet ut med gode erfaringer, er HoloLens. En HoloLens er en avansert 3D-brille full av AR-teknologi (augmented reality eller forsterket virkelighet), som gir deg muligheten til å se noe som ikke ennå er realisert i faktiske omgivelser.

– Vi vet at det er vanskelig for folk å forstå fullt ut effekten av en reguleringsplan ved å se på en tegning eller en bordmodell. Med en HoloLens kan vi se bygget i terrenget før det faktisk står der, og dermed skape en bedre forståelse for et prosjekt. Vi kan også bruke HoloLens til å følge med på om et bygg oppføres slik det er planlagt i BIM, eller om det er avvik. Da kan vi redusere byggefeilkostnader, noe som gir direkte virkning på bunnlinja, sier Bodin.

«Vi må ikke glemme at vi først og fremst tar i bruk nye løsninger for å gjøre folks hverdag bedre i smått og stort.»

Portrett av Henning Bodin
Henning Bodin, direktør Digital forretningsutvikling

Intern forbedring

Også for interne arbeidsprosesser kan teknologi skape forbedring. Som i verksteddivisjonen. Teknisk sjef Ken Skjeggerud forteller om Lydia, et digitalt vedlikeholdssystem som bidrar til bedre flyt og oversikt på vedlikeholdet: – Vi registrerer hele maskinparken vår i Lydia, og dokumenterer hver gang vi gjør reparasjoner eller andre tiltak på maskinene. Mekanikerne kan hente ut planer og legge inn dokumentasjon og rapporter gjennom mobilen sin, dermed blir alt systematisert. Det gir oss færre ad hoc-reparasjoner, og de som bruker maskinene opplever større glede i jobben. I tillegg får vi en oversikt over hvordan og hvor ofte vi gjør vedlikehold, og kan tilpasse planene etter reelt behov.

Gjennom programmet kan også leietaker melde inn feil pluss at vi kan gjøre avtaler med leverandører for utbedringer. Lydia er et kjempeverktøy, sier Skjeggerud.

Kjører samme vei

Hvordan kan vi gjøre det mer attraktivt for folk å reise kollektivt, sykle og gå i og rundt byene våre? Det spørsmålet stiller Eili Vigestad Berge, leder for Konseptutvikling i Bane NOR Eiendom, seg daglig. Nye løsninger som skaper sømløse reiser og som gjør at dagens kapasitet blir bedre utnyttet, må til. En mulig løsning testes ut nå, nemlig appen SammeVei, i samarbeid med SammeVei og NSB:

– Vi vet at det sitter i snitt 1,1 menneske i hver bil på vei til og fra jobb hver dag, og mange kjører fra og til omtrent samme sted, omtrent samtidig. Så vet vi at mange pendlere kjører bilen sin til stasjonen for å ta toget derfra – og ofte på korte distanser på under en kilometer. Målet med appen er å utnytte bilkapasiteten bedre, ved å få flere til å kjøre sammen. Så ønsker vi i tillegg å utnytte parkeringskapasiteten rundt stasjonene bedre – og nå tester vi bruk av app-teknologi for å få til det, forteller Berge.

Måten samarbeidspartnerne lokker pendlerne til samkjøring på, er ved å reservere de beste parkeringsplassene på fire utvalgte stasjoner sentralt på Østlandet til samkjørerne. I tillegg vinner én heldig deltaker et årskort hos NSB etter at pilotprosjektet er over til sommeren.

– Når du har lagt inn informasjon i appen om hvem du er, hvor du bor og hvor du skal hen, kobles du opp mot andre som skal samme vei. Den som sitter på, betaler halvparten av kjørekostnaden for strekningen som kjøres. Tanken er at det blir billigere for begge parter, det blir færre biler på veien og mindre press på parkeringen ved stasjonen. Så vil pilotprosjektet vise hvordan kundene tar imot det – og vi får samlet nyttig dokumentasjon om hvor mange som bruker løsningen, når og hvordan, sier Berge og legger til:

– Det er viktig at vi som en stor byutviklingsaktør samarbeider med andre om å få til god mobilitet i byene, gjennom effektive kollektive løsninger og sømløse reiser.

Har du også lest disse?

Bygger fremtiden

Det er ikke et hvilket som helst oppdrag Bane NOR Eiendom, en av Norges største eiendomsaktører, har fått. Vi snakker tre oppdrag på én gang, faktisk.

Les mer

Knutepunkt for alle

Bærekraft og business kan gå hånd i hånd – iallfall når man utvikler knutepunkt.

Les mer

Et felles ansvar

Når man rår over store eiendommer, setter man også store spor. Derfor får det effekt når Bane NOR Eiendom tar miljøansvar.

Les mer

Fasetter av et jernbaneliv

Fra det minste relé til Norges største knutepunkt. Variasjonen er stor blant de 2850 byggene og stasjonene som Bane NOR Eiendom drifter og forvalter. Felles for alle byggene er at de forvaltes profesjonelt.

Les mer

Tilpasser seg morgendagen

Gamle verksteder bygges om – og nye verksteder blir etablert. Slik ruster Bane NOR Eiendom seg for utviklingen i jernbanemarkedet.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar 2017 til mars 2018.

Les mer