left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Tekst
Ruth Astrid Sæter
Foto
Sune Eriksen

Når man rår over store eiendommer, setter man også store spor. Derfor får det effekt når Bane NOR Eiendom tar miljøansvar.

Det er ingen liten ambisjon Bane NOR Eiendom har for virksomheten sin: å bidra til et klimanøytralt samfunn. Derfor er det også naturlig å snakke med tre nøkkelpersoner i Bane NOR Eiendom som hver dag, og på hvert sitt vis, jobber for å oppfylle denne ambisjonen: seksjonssjef Miljø, teknikk og sikkerhet Lise Sunsby, prosjektsjef Sven Kruse-Jensen og seniorrådgiver Tekniske anlegg Hallvard Ekker.

– Miljøstrategien gjennomsyrer hele virksomheten vår, og vi ønsker å være et forbilde gjennom det vi faktisk gjør, forteller Lise Sunsby. Hun har hatt ansvaret for å oppdatere miljøstrategien til Bane NOR Eiendom, en strategi som nylig ble vedtatt av ledergruppen. Den definerer tre hovedområder der Bane NOR Eiendom skal bidra til bedre miljø og klima:

– Noe av det viktigste vi gjør er å legge til rette for økt kollektivtransport ved å skape attraktive og velfungerende kollektivknutepunkt. Dette henger sammen med de to andre områdene, som handler om at vi skal forvalte alle byggene vi eier på en miljøvennlig måte og at de byggeprosjektene vi utvikler skal være bærekraftige, sier hun.


Bærekraftig byutvikling

– Hvordan gjør dere dette i praksis?– For eksempel så klassifiserer vi alle nybygg av en viss størrelse etter BREEAM NOR, noe som gjør at vi tar miljøbevisste valg gjennom hele prosjektet, fra materialvalg til energibruk, sier Sunsby. Sven Kruse-Jensen følger opp:

– I Hollenderkvartalet i Gamlebyen i Oslo bygger vi nå 62 leiligheter, våre første BREEAM NOR-boliger, og i dette prosjektet har vi mange gode miljøløsninger. Vi bygger etter passivhusstandard, slik at energibehovet blir så lavt som mulig. Fasaden består av resirkulert aluminium, mens vi har trekledning inn mot bakgården. Vi kildesorterer avfallet underveis – og har per nå en sorteringsgrad på 99 prosent. Vi bygger ikke parkeringskjeller for privatbiler, men beboerne får delta i en bildelingsordning. I tillegg sørger vi for godt med sykkelparkering under tak samt et eget sykkelverksted der beboerne kan mekke på syklene. Alt i alt skal dette bidra til et grønt liv i sentrum, forteller prosjektsjefen.

«Hvis vi blir bare én prosent bedre hver dag, blir vi veldig gode til slutt.»

Portrett av Hallvard Ekker
Hallvard Ekker, seniorrådgiver Tekniske anlegg

– Et av delmålene i miljøstrategien går på fossilfri byggeplass. Har dere det i Hollenderkvartalet?

– Miljøstrategien ble vedtatt etter at vi hadde startet byggingen, så denne byggeplassen er ikke fossilfri. Men noen fossilfrie løsninger har vi, for eksempel går oppvarming i byggefasen på pellets i stedet for på gass. Pelletsbrennere varmer opp vann som igjen varmer opp luften i rommene. Det er en veldig gunstig løsning som er både renslig og effektiv, og heller ikke dyrere enn tradisjonelle oppvarmingsmetoder. Når vi nå etterspør fossilfri byggeplass i anbudene våre, får vi noen ganger veldig forskjellige prisoverslag – de kan variere med ti-gangeren fra billigst til dyrest. Det tyder på at kunnskapen på dette området foreløpig er varierende blant entreprenørene, påpeker Kruse-Jensen.

I Hollenderkvartalet bygger Bane NOR Eiendom etter passivhusstandard og klassifiserer boligbygget etter BREEAM-NOR manualen. Fasaden mot gaten er av resirkulert aluminium og med trekledning mot bakgården. Foto: Bane NOR Eiendom

I Lillestrøm P-Hus byttet vi belysningskonsept og reduserte energiforbruket med 60 prosent.

Stort potensial

Likevel, det er i eksisterende bygningsmasse det virkelig store potensialet ligger, men også den største jobben, ifølge miljø-sjef Lise Sunsby:

– Vi har en stor og variert bygningsmasse, med alt fra bittesmå skur til svære verkstedhaller. Noen bygg er gamle og vernet, andre er relativt nybygd. Dermed blir det ganske komplisert å få til standardiserte og gode miljøtiltak i hele porteføljen. Vi kommer et stykke på vei gjennom grønne leiekontrakter, og ser at vi særlig på energisiden kan gjøre mye for å redusere forbruket, påpeker Sunsby og blir supplert av Hallvard Ekker, seniorrådgiver tekniske anlegg:

– Det å bevisstgjøre forvaltere og driftsteknikere er alfa og omega. Vi vil at de skal kjenne stolthet over at de bidrar til å få ned energiforbruket, selv om det er leietakeren som til syvende og sist får gevinsten gjennom en lavere strømregning. Min jobb er å sørge for at driftspersonellet har de verktøyene de trenger, og der er kompetanse det soleklart viktigste. De må kjenne det enkelte bygget, de må vite hvordan de skal følge opp SD-anleggene og de må snakke med leietakerne. Når vi nå rehabiliterer bygg kan vi legge inn fjernstyring av anleggene, noe som gjør det veldig mye enklere å følge dem opp sentralt. Så dette jobber vi med kontinuerlig, og hvis vi blir bare én prosent bedre hver dag, blir vi veldig gode til slutt, sier Ekker.

«Miljøstrategien gjennomsyrer hele virksomheten vår, og vi ønsker å være et forbilde gjennom det vi faktisk gjør.»

Portrett av Lise Sunsby
Lise Sunsby, seksjonssjef Miljø, teknikk og sikkerhet

Kontinuerlig innsats

De tre rundt bordet er enige om at det ikke er ett enkelt tiltak, men summen av flere faktorer som vil bidra til å oppfylle miljø- og klimaambisjonene til Bane NOR Eiendom.

– Det kan jo være vanskelig å måle effekten av enkelte virkemidler, som utvikling av kollektivknutepunkt, for eksempel. Vårt svar da, basert på flere rapporter fra Transportøkonomisk institutt, er at det å fortette nært et knutepunkt viser seg å være bærekraftig utvikling så lenge vi gjør det vanskeligere å bruke bil og enklere å reise kollektivt. Bjørvika er et kjent eksempel på det, med 12 500 mennesker som daglig jobber der og hvor nesten ingen av dem bruker bilen til og fra jobb.

Nedgangen i energiforbruk på Oslo S i 2017 var på 15,3 %, en reduksjon på cirka 2,1 millioner kroner. Driftsteamet på Oslo S har gjennomført smarte ENØK-tiltak over flere år, og har oppnådd en formidabel energireduksjon.

Reduksjon i energiforbruket ila 2017

Energiforbruket i eksisterende bygg ble redusert med 5,9 % målt i kWh/m² i 2017. Vi hadde en målsetning (KPI) om 2 % reduksjon av energi i eksisterende bygningsmasse, målt i graddagskorrigert kWh/m². Nedgangen skyldes små og store ENØK-tiltak i byggene, men også driftsfokus og oppfølging fra både oss og våre samarbeidspartnere.

Energiforbruk fordelt på energibærere

Har du også lest disse?

Bygger fremtiden

Det er ikke et hvilket som helst oppdrag Bane NOR Eiendom, en av Norges største eiendomsaktører, har fått. Vi snakker tre oppdrag på én gang, faktisk.

Les mer

Knutepunkt for alle

Bærekraft og business kan gå hånd i hånd – iallfall når man utvikler knutepunkt.

Les mer

Fasetter av et jernbaneliv

Fra det minste relé til Norges største knutepunkt. Variasjonen er stor blant de 2850 byggene og stasjonene som Bane NOR Eiendom drifter og forvalter. Felles for alle byggene er at de forvaltes profesjonelt.

Les mer

Tilpasser seg morgendagen

Gamle verksteder bygges om – og nye verksteder blir etablert. Slik ruster Bane NOR Eiendom seg for utviklingen i jernbanemarkedet.

Les mer

Effektiv hightech

Ingen hype, bare nytte. Det er tanken når Bane NOR Eiendom tester ut ny teknologi, og eventuelt tar den i bruk.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar 2017 til mars 2018.

Les mer