left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow

Q1

Åpning av sykkelhotell ved Sandvika stasjon

6. mars åpnet ordfører Lisbeth Hammer Krog det nye sykkelhotellet ved Sandvika stasjon. Slike sykkelhotell finnes nå ved sju stasjoner i Østlandsområdet.

Q2

Jernbanereformen

1. mai ble ROM Eiendom en del av Bane NOR, og Bane NOR fikk et nytt satsingsområde: eiendoms- og knutepunktutvikling. I Bane NOR Eiendom ble all jernbaneeiendom i Norge samlet. Milepælen ble markert med snorknyting av samferdselsministeren.

I tillegg til å understøtte jernbanens drift og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Salgsstart for Bellevue Brygge i Fredrikstad

Bellevue Brygge er et boligprosjekt i egen regi beliggende ved Glomma i Fredrikstad. Første salgstrinn omfatter 36 leiligheter fordelt på to blokker. Salgsstart var 22. mai.

Salgsstart av leiligheter i Vikersund

Prosjektet Fjordbyen Atrium består av 46 leiligheter i tillegg til 2000 kvadratmeter næringslokaler i første etasje, og ligger ved Vikersund togstasjon og Tyrifjorden. Modum kommune og Bane NOR Eiendom utvikler og bygger ut Fjordbyen gjennom selskapet Vikersund Utvikling AS.

Hinna Boligutvikling vil bygge 70 boliger ved stasjonen

Hinna Stasjon Utvikling, som er eid 50/50 av K2 Bolig og Bane NOR Eiendom, la frem planer om å bygge rundt 70 boliger i fem blokker ved gamle Hinna stasjon.

Åpning av sykkelhotell ved Stjørdal stasjon

80 sykler kan nå parkeres trygt og tørt i et eget sykkelhotell ved Stjørdal stasjon. Prosjektet var et samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Åpning av sykkelhotell ved Larvik stasjon 19. mai ble det nye sykkelhotellet ved Larvik stasjon med plass til 65 sykler åpnet. Prosjektet er finansiert av Larvik kommune og Bane NOR Eiendom.

Gjenåpning av Sandvika stasjon

Stasjonen er bygd om og rustet opp i samarbeid med Bane NOR. Publikumsarealene er åpnet opp og utbedret med nye overflater, belysningen er oppgradert og ny skiltplan gjør det lettere å orientere seg. Adkomsten er bedret med nye heiser til begge plattformer, og et nytt serveringstilbud er etablert. Gjenåpningen fant sted 1. juni.

Arkitektur og byutviklingspris 2017 til Lillestrøm sykkelhotell

Sykkelhotellet syd for Lillestrøm stasjon ble kåret til årets vinner av Skedsmo kommunes pris for arkitektur og byutvikling 2017. Various Architects AS har tegnet bygget. Juryen begrunner vinnervalget med at «Sykkelhotellet er et tidsriktig og innovativt prosjekt som bidrar til å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i kombinasjon med kollektivtrafikk.»

Q3

Verdens minste Espresso House åpnet på Trondheim S

Kaffebaren er et flott tilskudd til stasjonen. Den bidrar til et forbedret tilbud til reisende og gode sitteplasser som benyttes både av Espresso Houses kunder og reisende generelt.

Eufemia solgt for 1,74 milliarder

Oslo S Utvikling, som Bane NOR Eiendom eier en tredjedel av, solgte kontorbygget «Eufemia» som er under oppføring til KLP Eiendom for 1,74 milliarder kroner.

Grorud verksted tilpasser seg nye togmodeller

Spor 13 på Grorud verksted er forsterket og forlenget inne i verkstedlokalet, og kan ta imot Flytogets nye togmodell CAF. Det er i tillegg investert i 20 nye mobile løftebukker.

Klargjøring av anleggsområdet Paradis ved Stavanger

Arbeidet med å klargjøre tomten hvor boligkomplekset Paradis Brygge skal bygges, startet i november. Tomten fylles ut med masse tilsvarende flere fotballbaner i sjøen utenfor eksisterende sjølinje.

Bane NOR Eiendom satser på digitalisering

Et pilotprosjekt ble igangsatt for å se på hvilke muligheter digitalisering innenfor områdene folkestrømsanalyse og reisemønster, sensorer og analyse, smarthusteknologi og «mixed reality» gir. Målet er å oppnå effektivisering, kostnadsreduksjoner, økte inntekter og bedre datagrunnlag for beslutninger.

Kontraktene med ISS forlenges

Drifts- og vedlikeholdskontraktene med ISS ble forlenget og løper ut mai 2019.

Q4

Hotellet i Østbanehallen ble kåret til Best Comfort Hotel i Europa

I juryens begrunnelse står blant annet: Comfort Hotel Grand Central har vist en overlegenhet når det kommer til den operative driften av hotellet. I tillegg har fantastisk service og gjestetilfredshet sørget for at hotellet vant kåringen.

LOS Energi-pris til Bane NOR Eiendom

LOS Energy Award går til en virksomhet som satser seriøst på energieffektivitet og energi-ledelse. I fagjuryens begrunnelse er det lagt vekt på at Bane NOR Eiendom har en ledelses-forankret miljøstrategi, og at de har forpliktet seg til omfattende tiltak i eiendomssektorens veikart mot 2050.

Skanska skal bygge hotellet i Drammen

Skanska ble valgt som entreprenør for hotellet som skal bygges i Drammen. Kontrakten har en verdi på ca. 300 millioner kroner.

Ny parkeringsstrategi

Bane NOR Eiendom iverksatte sin nye parkeringsstrategi 2. desember. Pendlerparkering innføres ved flere stasjoner og er forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett.

Kontrakt med Kruse Smith Entreprenør

Bane NOR Eiendom inngikk avtale med Kruse Smith Entreprenør om å bygge Paradis Brygge, like sør for Stavanger sentrum. Prosjektet omfatter 220 nye leiligheter fordelt på elleve bygg. Kontrakten er på ca. 240 millioner kroner og omfatter seks bygg med totalt 110 boliger i trinn 1. Byggestart var i november 2017 og ferdigstillelse av de første leilighetene vil være våren 2019.

Bane NORs hovedkontor til Schweigaards gate 33

Styret i Bane NOR SF har vedtatt at Bane NORs hovedkontor skal flyttes til Schweigaards gate 33. Kontorbygget er under bygging og vil stå ferdig ved årsskiftet 2018/19. Bane NOR skal ta i bruk hele bygget på ca. 22 600 kvm, noe som vil gi plass til i overkant av 1200 medarbeidere.

Salgsstart for Proffen Hageby ved Drammen

Et område på 280 mål på Sundland representerer et viktig transformasjons- og fortettingsområde i Drammen. Boligprosjektet Proffen Hageby er det første prosjektet i området og omfatter omtrent 300 boligenheter. Første byggetrinn omfatter 24 rekkehus og 16 leiligheter.

Ruter inn i nye lokaler på Oslo S

4. desember åpnet Ruter sitt kunde- og callsenter i nye lokaler på Oslo. Callsenteret flyttet fra Trafikanten til lokaler rett innenfor hovedinngangen på Oslo S.

Oslos første sykkelhotell

Det nye sykkelhotellet ligger mellom Flytogterminalen og P-huset på sjøsiden av Oslo S. Det har inngang fra Christian Frederiks plass og via P-huset, og med kort vei til plattformene via undergangen under sporene. Sykkelhotellet er utviklet i samarbeid med Oslo kommune.

Steinkjer stasjon renovert for tre millioner kroner

Hele taket på stasjonen er rehabilitert og dekket med Altaskifer. Fasaden har fått nye fuger og ny maling, gamle neonreklameskilt er fjernet og stasjonsnavnet er malt direkte på fasaden, slik det var opprinnelig. I tillegg har stasjonen fått ny belysning. Beslutning om å bygge nytt togverksted i Stavanger Dagens verksted på Kvaleberg i Stavanger er ikke bygget for å håndtere fremtidens togmateriell og må erstattes.

Q1

2018

Omsetningsrekord på Oslo S og Østbanehallen

Omsetningen på Oslo S og i Østbanehallen var i 2017 på 1004 MNOK. Dette er en økning på 8,6 prosent fra året før. I totalen inngår omsetningen til butikker, kiosker/kaffebarer og restauranter på Oslo S og Østbanehallen.

Energiarbeidet i praksis

Fra 2015 til og med 2017 har driftsteamet på Oslo S redusert energiforbruket på stasjonen med 22,9 prosent tilsvarende 4,9 GWh – en besparelse på cirka 3,5 millioner kroner. Det er særlig tekniske installasjoner som isolering av rør i fyrrom, nye ventilasjonsanlegg med bedre styring, bedre varmegjenvinning og skifte til LED-lys som har bidratt til reduksjonen.

«Nordisk lys» kåret som vinner av arkitektkonkurranse på Oslo S

En enstemmig jury kåret prosjektet «Nordisk lys» utarbeidet av Reiulf Ramstad Arkitekter med flere til vinner av den begrensede plan- og designkonkurransen om utformingen av «Fjordporten Oslo S». Prosjektet tok utgangspunkt i prosjektet «Nye Oslo S» utarbeidet av Space Group i 2008, med tre hovedbygninger: Stasjonsalleen, Krystallen og Fjordporten. Første trinn i dette prosjektet er stasjons- og høyhusprosjektet «Fjordporten Oslo S».

Knutepunktkonferansen 2018

Bane NOR Eiendom inviterte til Knutepunktkonferansen 23. januar og samlet rundt 330 politikere, byutviklings- og samferdselsfolk for å debattere hvilke muligheter det gir østlandsbyene at staten investerer milliarder i jernbanen.

Har du også lest disse?

Bygger fremtiden

Det er ikke et hvilket som helst oppdrag Bane NOR Eiendom, en av Norges største eiendomsaktører, har fått. Vi snakker tre oppdrag på én gang, faktisk.

Les mer

Knutepunkt for alle

Bærekraft og business kan gå hånd i hånd – iallfall når man utvikler knutepunkt.

Les mer

Et felles ansvar

Når man rår over store eiendommer, setter man også store spor. Derfor får det effekt når Bane NOR Eiendom tar miljøansvar.

Les mer

Fasetter av et jernbaneliv

Fra det minste relé til Norges største knutepunkt. Variasjonen er stor blant de 2850 byggene og stasjonene som Bane NOR Eiendom drifter og forvalter. Felles for alle byggene er at de forvaltes profesjonelt.

Les mer

Tilpasser seg morgendagen

Gamle verksteder bygges om – og nye verksteder blir etablert. Slik ruster Bane NOR Eiendom seg for utviklingen i jernbanemarkedet.

Les mer

Effektiv hightech

Ingen hype, bare nytte. Det er tanken når Bane NOR Eiendom tester ut ny teknologi, og eventuelt tar den i bruk.

Les mer